گفتگوی آنلاین سروش گفتگوی آنلاین بیسفون گفتگوی آنلاین آی گپ گفتگوی آنلاین تلگرام

اطلس

شرکت اطلس

نوع نمایش
مرتب سازی
تعداد نمایش در هر صفحه
تعداد نمایش آیتم ها در هر صفحه
ریال3696000

اطلس رنگ نماى اكريليكى ACA دب...

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک تلفیق شده با ادتیوهای مخصوص و فیلر و پیگمنتهای...
ریال1725000 ریال1466250
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000
ریال80000 ریال65000

اطلس اكريليك براق دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب میباشد
ریال2040000 ریال1836000

اطلس اكريليك براق كيلو

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب میباشد
ریال240000 ریال216000

اطلس اكريليك براق گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب میباشد
ریال835000 ریال751500
ریال205000 ریال184500

اطلس اكريليك كد٥٠٠ دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال550000 ریال495000

اطلس اكريليك كد٥٠٠ گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
تماس بگیرید

اطلس اكريليك كد٨٠٠ دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال835000 ریال751500

اطلس اكريليك كد٨٠٠ گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال400000 ریال360000

اطلس اكريليك مات دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب میباشد
ریال1800000 ریال1620000

اطلس اكريليك مات گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال740000 ریال666000

اطلس اكريليك نيمه براق دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال1760000 ریال1584000

اطلس اكريليك نيمه براق كيلو

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال210000 ریال189000

اطلس اكريليك نيمه براق گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
ریال715000 ریال643500

اطلس اكريليك نيمه براق ممتاز د...

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب می باشد
تماس بگیرید

اطلس ايزودژ گالن

قابل اجرا برروی سطوح مصالح ماسونری و مصالح معدنی از قبیل انواع بتن ، سطوح سیمان کاری شده...
ریال1440000 ریال1296000

اطلس بتونه اكرليكى كيلو

شرح محصول این محصول بر پایه رزین استایرن آکریلیک می باشد
ریال105000 ریال94500

اطلس بتونه اكريليكى حلب

شرح محصول این محصول بر پایه رزین استایرن آکریلیک می باشد
ریال1160000

اطلس بتونه اكريليكى دبه

شرح محصول این محصول بر پایه رزین استایرن آکریلیک می باشد
ریال575000 ریال517500

اطلس بتونه اكريليكى گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین استایرن آکریلیک می باشد
ریال250000 ریال225000
ریال660000 ریال594000

اطلس رنگ نماى سيليكونى SREP حل...

شرح محصول این محصول بر پایه ترکیب آکریلیک تلفیق شده با سیلیکون و ادتیوهای مخصوص و فیلر ...
تماس بگیرید

اطلس رنگ نماى سيليكونى SREP دب...

شرح محصول این محصول بر پایه ترکیب آکریلیک تلفیق شده با سیلیکون و ادتیوهای مخصوص و فیلر ...
ریال2800000 ریال2380000
ریال1270000 ریال1143000

اطلس مات روغنى سفيد گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب مباشد
ریال695000 ریال625500
ریال75000 ریال67500
ریال265000 ریال238500

اطلس مادر رنگ اخرايى

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال70000 ریال63000

اطلس مادر رنگ بنفش

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال80000 ریال72000

اطلس مادر رنگ بنفش كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال300000 ریال270000

اطلس مادر رنگ زرد

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال75000 ریال67500

اطلس مادر رنگ زرد كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال265000 ریال238500

اطلس مادر رنگ سبز

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال75000 ریال67500

اطلس مادر رنگ سبز كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال265000 ریال238500

اطلس مادر رنگ قرمز

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال90000 ریال81000

اطلس مادر رنگ قرمز كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال300000 ریال270000

اطلس مادر رنگ قهوه اى

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال75000 ریال67500

اطلس مادر رنگ قهوه اى كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال265000 ریال238500

اطلس مادر رنگ گلماش

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال70000 ریال63000

اطلس مادر رنگ گلماش كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال210000 ریال189000

اطلس مادر رنگ مشكى

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال70000 ریال63000

اطلس مادر رنگ مشكى كيلو

موارد کاربرد جهت تغییر فام و رسیدن به رنگ دلخواه.
ریال210000 ریال189000