گفتگوی آنلاین سروش گفتگوی آنلاین بیسفون گفتگوی آنلاین آی گپ گفتگوی آنلاین تلگرام

رنگ روغنی

نوع نمایش
مرتب سازی
تعداد نمایش در هر صفحه
تعداد نمایش آیتم ها در هر صفحه

اطلس مات روغنى سفيد گالن

شرح محصول این محصول بر پایه رزین آکریلیک محلول در آب مباشد
ریال695000

اطلس نيمه براق روغنى سفيد حلب

رنگ روغنی (آلکیدی)نیمه براق (نیمه مات) این پوشرنگ دارای زمان خشک شدن ، دوام ، چسبندگی و ...
ریال3150000

اطلس نيمه براق روغنى سفيد كيلو

شرح کلا رنگ روغنی (آلکیدی)نیمه براق (نیمه مات) این پوشرنگ دارای زمان خشک شدن ، دوام ، چ...
ریال210000

اطلس نيمه براق روغنى سفيد گالن

شرح کلا رنگ روغنی (آلکیدی)نیمه براق (نیمه مات) این پوشرنگ دارای زمان خشک شدن ، دوام ، چ...
ریال730000
تماس بگیرید

الوان براق روغنى ابى ٤١١٦٦كيلو

٤١١٦٦ابى سير(براق روشن)الوان
ریال215000

الوان براق روغنى اكليل نقره اى...

٤١١٨٧اكليل نقره اى كيلو الوان
ریال320000

الوان براق روغنى زرد ٤١١٢١ كيل...

٤١١٢١زردتخم مرغى(براق تيره)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى زرد تيره ٤١١٢...

٤١١٢٢كاترپيلار(براق تيره)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى زرد كاترپيلار...

٤١١٢٥پرتقالى(براق تيره)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى سبز٤١١٥٠كيلو

٤١١٥٠فسفرى(براق روشن)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى سبز٤١١٥٣كيلو

٤١١٥٣سبز چمنى(براق تيره)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى سبزتيره ٤١١٥٢...

٤١١٥٢سبز( براق تيره)الوان
تماس بگیرید

الوان براق روغنى سبزتيره٤١١٥٤ك...

٤١١٥٤سبز سير(براق تيره)الوان
ریال240000

الوان براق روغنى سبزتيره٤١١٥٥ك...

٤١١٥٥سبز تيره(براق تيره)الوان
تماس بگیرید
ریال240000
ریال215000
ریال820000
تماس بگیرید
ریال605000
ریال215000
ریال215000

الوان براق روغنى قرمز٤١١٤٣كيلو

٤١١٤٣البالويى(براق تيره)الوان
ریال240000
تماس بگیرید
ریال215000

الوان براق روغنى قهوه اى٤١١٣٥ك...

٤١١٣٥قهوه اى(براق روشن)الوان
تماس بگیرید

الوان براق روغنى قهوه اى٤١١٣٦ك...

٤١١٣٦قهوه اى( براق روشن)الوان
ریال215000