جستجو
محصولات
  منو بستن

  رنگ های روغنی

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  تصویر از سحر براق روغنی سفید 14701گالن

  سحر براق روغنی سفید 14701گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  105،000 تومان 95،500 تومان
  تصویر از هادی براق روغنی سفید 34701گالن

  هادی براق روغنی سفید 34701گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  تا 95،500 تومان
  تصویر از هاویلوکس براق روغنی سفید 2401 گالن

  هاویلوکس براق روغنی سفید 2401 گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  125،100 تومان 93،000 تومان
  تصویر از 32471هادی روغنی نیم براق حلب

  32471هادی روغنی نیم براق حلب

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  485،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سفید 44100 گالن

  الوان براق روغنی سفید 44100 گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  تا 96،000 تومان
  تصویر از الوان مات روغنی سفید 44100 گالن

  الوان مات روغنی سفید 44100 گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  92،000 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی سفید 11701کیلو

  سحر براق روغنی سفید 11701کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  29،000 تومان
  تصویر از سحر مات روغنی سفید 14711گالن

  سحر مات روغنی سفید 14711گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  98،500 تومان 90،000 تومان
  تصویر از سحر نیمه براق روغنی سفید 14760گالن

  سحر نیمه براق روغنی سفید 14760گالن

  رنگ روغنی نیمه براق بسته بندی: گالن ۴ کیلویی فام :سفید
  96،500 تومان 88،500 تومان
  تصویر از سحر نیمه براق روغنی سفید 15760حلب

  سحر نیمه براق روغنی سفید 15760حلب

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  473،300 تومان 430،000 تومان
  تصویر از هاویلوکس براق روغنی سفید 2101 کیلو

  هاویلوکس براق روغنی سفید 2101 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  29،000 تومان
  تصویر از هاویلوکس مات روغنی سفید 24221 گالن

  هاویلوکس مات روغنی سفید 24221 گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  110،000 تومان 87،000 تومان
  تصویر از هاویلوکس نیمه براق روغنی سفید 2502 حلب

  هاویلوکس نیمه براق روغنی سفید 2502 حلب

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  490،000 تومان 446،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی 41115کیلو

  الوان براق روغنی 41115کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی ابی 41166کیلو

  الوان براق روغنی ابی 41166کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی اکلیل نقره ای 41187 کیلو

  الوان براق روغنی اکلیل نقره ای 41187 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  36،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی زرد 41121 کیلو

  الوان براق روغنی زرد 41121 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی زرد تیره 41122کیلو

  الوان براق روغنی زرد تیره 41122کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی زرد کاترپیلار 41125کیلو

  الوان براق روغنی زرد کاترپیلار 41125کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سبز41150کیلو

  الوان براق روغنی سبز41150کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سبز41153کیلو

  الوان براق روغنی سبز41153کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سبزتیره 41152کیلو

  الوان براق روغنی سبزتیره 41152کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سبزتیره41154کیلو

  الوان براق روغنی سبزتیره41154کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سرمه ای 41168کیلو

  الوان براق روغنی سرمه ای 41168کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی سفید 41100کیلو

  الوان براق روغنی سفید 41100کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی طلایی 41192 کیلو

  الوان براق روغنی طلایی 41192 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  68،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی طوسی روشن 41101کیلو

  الوان براق روغنی طوسی روشن 41101کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قرمز41143کیلو

  الوان براق روغنی قرمز41143کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قرمز41147کیلو

  الوان براق روغنی قرمز41147کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قهوه ای41134کیلو

  الوان براق روغنی قهوه ای41134کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قهوه ای41136کیلو
  تصویر از الوان براق روغنی قهوه ای41137کیلو

  الوان براق روغنی قهوه ای41137کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قهوه ای41138کیلو

  الوان براق روغنی قهوه ای41138کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی قهوه ای41139کیلو

  الوان براق روغنی قهوه ای41139کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی کرم 41102کیلو

  الوان براق روغنی کرم 41102کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی کرم روشن 41112کیلو

  الوان براق روغنی کرم روشن 41112کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی گلماش 41131کیلو

  الوان براق روغنی گلماش 41131کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  30،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی مشکی 41199کیلو

  الوان براق روغنی مشکی 41199کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  25،500 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی نارنجی 41141کیلو

  الوان براق روغنی نارنجی 41141کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان براق روغنی نارنجی تیره 41124کیلو

  الوان براق روغنی نارنجی تیره 41124کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  34،000 تومان
  تصویر از الوان روغنی اکلیل نقره ای0187 ربعی
  تصویر از الوان روغنی مسی 188ربعی
  تصویر از الوان مات روغنی سفید 41100کیلو

  الوان مات روغنی سفید 41100کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد.
  28،000 تومان
  تصویر از الوان مات روغنی مشکی 41199 کیلو

  الوان مات روغنی مشکی 41199 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد.
  24،000 تومان
  تصویر از رامین براق روغنی سفید کیلو

  رامین براق روغنی سفید کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  24،000 تومان
  تصویر از رامین براق روغنی سفید گالن

  رامین براق روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  85،000 تومان
  تصویر از رامین مات روغنی سفید گالن

  رامین مات روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  70،000 تومان
  تصویر از کرومات روغنی مات سفید گالن

  کرومات روغنی مات سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  90،000 تومان
  تصویر از استقبال روغنی بتونه کیلو
  تصویر از استقبال روغنی بتونه نیمی
  تصویر از اطلس براق روغنی سفید گالن

  اطلس براق روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد. فام: سفید
  96،500 تومان
  تصویر از اطلس مات روغنی سفید گالن

  اطلس مات روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  90،000 تومان
  تصویر از اطلس نیمه براق روغنی سفید کیلو

  اطلس نیمه براق روغنی سفید کیلو

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  26،000 تومان
  تصویر از ایران چسب 5 سانتی
  تصویر از ایران چسب باریک 2/5 سانت
  تصویر از ایران زرد پلاستیک کیلو
  تصویر از ایران سبز پلاستیک کیلو
  تصویر از ایران سفید پلاستیک کیلو
  تصویر از ایران گلماش پلاستیک کیلو
  تصویر از ایران مشکی پلاستیک کیلو
  تصویر از بیات تینر روغنی گالن
  تصویر از پارس بهار پلاستیک210 درجه 2کیلو
  تصویر از پارس بهار روغن الیف ممتاز مخصوص -بتونه گالن
  تصویر از پارس بهار مادر مشکی پلاستیک نیمی
  تصویر از پارس بهار نیم پلاستیک 210 درجه 2 دبه

  پارس بهار نیم پلاستیک 210 درجه 2 دبه

  رنگ پلاستیکی فاقد بوی نامطبوع و حلال آن نیز آب می باشد و برای سقف ساختمان استفاده می شود
  85،000 تومان
  تصویر از پارس بهار نیم پلاستیک 210 درجه 2 گالن

  پارس بهار نیم پلاستیک 210 درجه 2 گالن

  رنگ پلاستیکی فاقد بوی نامطبوع و حلال آن نیز آب می باشد و برای سقف ساختمان استفاده می شود
  40،000 تومان
  تصویر از پارس بهار نیم پلاستیک 410 درجه 1 دبه

  پارس بهار نیم پلاستیک 410 درجه 1 دبه

  رنگ پلاستیکی فاقد بوی نامطبوع و حلال آن نیز آب می باشد و برای سقف ساختمان استفاده می شود
  136،000 تومان
  تصویر از پارس بهار نیم پلاستیک 410 درجه 1 گالن

  پارس بهار نیم پلاستیک 410 درجه 1 گالن

  رنگ پلاستیکی فاقد بوی نامطبوع و حلال آن نیز آب می باشد و برای سقف ساختمان استفاده می شود
  64،000 تومان
  تصویر از پارس بهار نیمه براق روغنی کیلو

  پارس بهار نیمه براق روغنی کیلو

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  29،000 تومان
  تصویر از پارس بهار نیمه براق روغنی گالن

  پارس بهار نیمه براق روغنی گالن

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  89،000 تومان
  تصویر از تینر روغنی دبه

  تینر روغنی دبه

  39،000 تومان
  تصویر از تینر روغنی گالن
  تصویر از تینر روغنی لیتر
  تصویر از رامین براق روغنی گلماش کیلو 131

  رامین براق روغنی گلماش کیلو 131

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  24،000 تومان
  تصویر از روغنی ربعی جلا
  تصویر از روغنی ربعی زرد
  تصویر از روغنی ربعی سبز
  تصویر از روغنی ربعی سرمه ای
  تصویر از روغنی ربعی سفید
  تصویر از روغنی ربعی طوسی
  تصویر از روغنی ربعی قرمز
  تصویر از روغنی ربعی قهوه ای تیره
  تصویر از روغنی ربعی قهوه ای روشن
  تصویر از روغنی ربعی کرم
  تصویر از روغنی ربعی گلماش
  تصویر از روغنی ربعی نقره ای
  تصویر از زیبا براق روغنی سفید کیلو

  زیبا براق روغنی سفید کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  تا 26،100 تومان
  تصویر از زیبا براق روغنی سفید گالن

  زیبا براق روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  تا 83،700 تومان
  تصویر از زیبا مات روغنی سفید گالن

  زیبا مات روغنی سفید گالن

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  تا 79،200 تومان
  تصویر از زیبا نسیم پلاستیک دبه

  زیبا نسیم پلاستیک دبه

  رنگ پلاستیکی فاقد بوی نامطبوع و حلال آن نیز آب می باشد و برای سقف ساختمان استفاده می شود
  تا 78،300 تومان
  تصویر از ساندورا براق روغنی زرد پرتقالی 522 کیلو
  تصویر از ساندورا براق روغنی سبز تیره 545 کیلو

  ساندورا براق روغنی سبز تیره 545 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  29،000 تومان
  تصویر از ساندورا براق روغنی سرمه ای 565 کیلو

  ساندورا براق روغنی سرمه ای 565 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  29،000 تومان
  تصویر از ساندورا براق روغنی سفید 1500 کیلو
  تصویر از ساندورا براق روغنی قهوه ای 583 کیلو

  ساندورا براق روغنی قهوه ای 583 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  29،000 تومان
  تصویر از ساندورا براق روغنی قهوه ای سوخته 584 کیلو

  ساندورا براق روغنی قهوه ای سوخته 584 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  29،000 تومان
  تصویر از ساندورا براق روغنی کرم 502 کیلو

  ساندورا براق روغنی کرم 502 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  29،000 تومان
  تصویر از ساندورا روغنی سبز ربعی 544
  تصویر از ساندورا روغنی مشکی براق 700 کیلو

  ساندورا روغنی مشکی براق 700 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  26،000 تومان
  تصویر از ساندورا روغنی مشکی ربعی700
  تصویر از ساندورا مات روغنی سفید 1500 کیلو

  ساندورا مات روغنی سفید 1500 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  25،000 تومان
  تصویر از ساندورا مات روغنی قهوه ای 1800 کیلو

  ساندورا مات روغنی قهوه ای 1800 کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: قهوه ای
  26،000 تومان
  تصویر از ساندورا نیمه براق روغنی سفید حلب

  ساندورا نیمه براق روغنی سفید حلب

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  410،000 تومان
  تصویر از ساندورا نیمه براق روغنی سفید گالن

  ساندورا نیمه براق روغنی سفید گالن

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  95،000 تومان
  تصویر از سپید پرایمر حلب
  تصویر از سپید پرایمر دبه
  تصویر از سپید پرایمر گالن
  تصویر از سپید رزین سنگ کیلو
  تصویر از سپید رزین سنگ گالن
  تصویر از سپید روغن بتونه گالن
  تصویر از سپید روغن زیرکار حلب
  تصویر از سپید روغن زیرکار کیلو
  تصویر از سپید ضد زنگ اخرا حلب

  سپید ضد زنگ اخرا حلب

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  190،000 تومان
  تصویر از سپید ضد زنگ اخرا کیلو

  سپید ضد زنگ اخرا کیلو

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  13،000 تومان
  تصویر از سپید ضد زنگ اخرا گالن

  سپید ضد زنگ اخرا گالن

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  49،000 تومان
  تصویر از سپید ضد زنگ طوسی حلب

  سپید ضد زنگ طوسی حلب

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  195،000 تومان
  تصویر از سپید ضد زنگ طوسی کیلو

  سپید ضد زنگ طوسی کیلو

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  14،500 تومان
  تصویر از سپید ضد زنگ طوسی گالن

  سپید ضد زنگ طوسی گالن

  ضد زنگ همانند رنگ روغنی بوده و حلال آن نیز تینر می باشد که در دو نوع رنگ مختلف قرمز و طوسی در بازار موجود می باشد
  52،000 تومان
  تصویر از سپید نیمه براق روغنی سفید حلب

  سپید نیمه براق روغنی سفید حلب

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  290،000 تومان
  تصویر از سپید نیمه براق روغنی سفید گالن

  سپید نیمه براق روغنی سفید گالن

  رنگ روغنی نیمه براق فام :سفید
  73،000 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی زرد تیره 11419کیلو

  سحر براق روغنی زرد تیره 11419کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد
  31،500 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی قرمز 11713کیلو

  سحر براق روغنی قرمز 11713کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد.
  31،000 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی گل ماش 11416کیلو

  سحر براق روغنی گل ماش 11416کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد.
  29،000 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی گل ماش 416 ربعی

  سحر براق روغنی گل ماش 416 ربعی

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد.
  9،000 تومان
  تصویر از سحر براق روغنی مشکی 11914کیلو

  سحر براق روغنی مشکی 11914کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان سطوح گچی، چوی و فلزی بوده. این رنگ دارای ثبات، براقیت زیاد، پوشش بالا و زمان خشک شدگی مناسب می باشد و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا می باشد.
  26،000 تومان
  تصویر از سحر روغنی طلایی 1090 ربعی
  تصویر از سحر مات روغنی سبز 111520کیلو

  سحر مات روغنی سبز 111520کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سبز
  27،500 تومان
  تصویر از سحر مات روغنی سفید11711کیلو

  سحر مات روغنی سفید11711کیلو

  جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان، دیوارها، وسایل خانگی و سطوح فلزی، همراه با رنگ روغنی براق الکیدی و در شرایط جوی معمولی استفاده می شود.و قابلیت ترکیب با سایر رنگهای روغنی براق و یا مات را دارا میباشد. فام: سفید
  27،500 تومان