گفتگوی آنلاین سروش گفتگوی آنلاین بیسفون گفتگوی آنلاین آی گپ گفتگوی آنلاین تلگرام

مهرها

استامپ ها که در دو اندازه ی کوچک و بزرگ میباشند ومهرها دارای سه قالب و دوسایز مختلف میباشند

AJ: 17cm*5.9cm

FL: 17cm*5.9cm

CT: 23cm*7.3cm