ابزار پتینه هزارخار

مهم‌ترین تکنیک هنر پتینه ایجاد بافت و طرح بر روی سطوح است. ابزار هزارخار یکی از پرکاربردترین ابزارهای پتینه برای ایجاد بافت است، که هم با انواع خمیر پتینه و هم با رنگ قابل استفاده است.

از عوامل تاثیرگذار در ایجاد بافت با این ابزار می‌توان به درصد زبری، تراکم و سختی این ابزار اشاره کرد.