همتراز کننده پیچی اسپیرال کاشی و سرامیک (متوسط) 50 عددی

همتراز کننده پیچی اسپیرال کاشی و سرامیک (متوسط) 50 عددی

همتراز کننده پیچی اسپیرال کاشی و سرامیک (متوسط) 50 عددی

146,000 تومان

همترازهای چندبار مصرفاشتراک گذاری:

همتراز کننده پیچی کاشی و سرامیک (اسپیرال) 
همتراز پیچی از دو قطعه کلیپس و گوه تشکیل شده است و از جنس پلاستیک مقاوم تولید می‌شود. کلیپس همتراز پیچی مانند یک پیچ و گوه همتراز پیچی نیز مانند یک مهره عمل می‌کند و بصورت پیچ و مهره‌ای داخل هم قرار گرفته و موجب همسطح شدن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر می‌شوند.

مزایا: 
-افزایش سرعت اجرا 
-عدم استفاده از تراز و چکش 

در صورت همتراز شدن دقیق سطوح کاشی و سرامیک، حالت ناخنک خور بین کاشی و سرامیک‌ها  از بین خواهد رفت. زیرا  این نقاط محل مناسبی برای تجمع آب در هنگام شستشو هستند، که در صورت راکد ماندن امکان ایجاد باکتری و جلبک در محل بندکاشی‌ها را به دنبال خواهند داشت و همچنین موجب مات و کدر شدن بندها خواهد شد. 

نحوه استفاده همتراز پیچی
جهت انجام کاشیکاری به کمک همتراز پیچی، پیشنهاد می‌شود کاشیکاری را  از یک کنج آغاز نمایید و خطوط راهنمای 90 درجه، جهت قرارگیری مناسب کاشی اول به عنوان راهنما ترسیم نمایید و پس از مالیدن چسب کاشی و سرامیک توسط کاردک شانه ای کاشی اول را نصب کنید و کاشی‌های مجاور را با کمک همتراز پیچی نصب و همسطح کنید تا سطح مورد نظر کامل شود. پس از اتمام کاشیکاری سطح، تا زمان گیرش و اطمینان از چسبیدن کاشی و سرامیک به سطح صبر نمایید، سپس با اعمال ضربه جانبی توسط چکش یا نوک کفش کلیپس‌ها را بشکنید.

میزان مصرف همتراز پیچی
 - تعداد همتراز کاشی پیچی مورد نیاز برای کاشیهای کوچک مانند کاشیهای 30*30 و یا کوچکتر یک عدد در هر وجه کاشی می‌باشد. در حالاتی که در هر وجه کاشی یک عدد همتراز کاشی پیچی قرار می‌گیرد باید همتراز کاشی پیچی در وسط هر وجه قرار گیرد. در کاشیهای کوچک می‌توان برای بالا رفتن دقت یک عدد همتراز کاشی پیچی در محل تقاطع کاشی یا سرامیک قرار داد.
- تعداد همتراز کاشی پیچی مورد نیاز برای ابعاد 60*60 تا 80*80 سانتیمتر 3 عدد در هر وجه می‌باشد. به این ترتیب که دو همتراز با فاصله 10 سانتیمتر از هر لبه قرار می‌گیرد و همتراز سوم در مرکز وجه مورد نظر قرار می‌گیرد. 
- تعداد تراز کاشی مورد نیاز برای ابعاد بزرگتر از 80*80 سانتیمتر در ابعاد بزرگتر باید به ازای هر 20 الی 25 سانتیمتر از طول هر وجه، یک عدد همتراز کاشی پیچی استفاده نمود.
- میزان استفاده همتراز کاشی با توجه به ابعاد کاشی یا سرامیک تعیین می‌شود برای کاشی‌های تا 30 cm در هرضلع کاشی 1 عدد همتراز کاشی و برای کاشی‌های 30 cm به بالا 2 عدد در هر ضلع استفاده می شود.


توضیحات: 
 - همتراز کاشی پیچی برای کاشی و سرامیک با حداقل ضخامت 8 میلیمتر طراحی شده است و برای همتراز کردن کفپوش‌هایی مانند پارکت مناسب نیست.
 - دقت کنید زمان کافی جهت گیرش و خشک شدن ملات و یا چسب زیر کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید، سپس نسبت به شکستن کلیپس همترازها اقدام نمایید. در صورتی که هنوز ملات زیر کار خشک نشده باشد، ممکن است در صورت حرکت روی سطح، فرورفتگی و لغزش کاشیها اتفاق بیفتد که باعث به هم خوردن همترازی و نظم آرایش آنها نسبت به یکدیگر خواهد شد.

آموزش استفاده از همتراز پیچی (اسپیرال ) کاشی و سرامیک: 

0 نظر برای عنوان محصول
افزودن نظر

نظر شما با موفقیت ثبت شد و پس از تایید در سایت نمایش داده می شود