ورق توتکالی طلایی رایمون پهنای 30 سانت 10 متری (فویل باند)